חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:36 זריחה: 6:13 י"ב באדר התשפ"א, 24/2/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מצרים אז והיום
שלחן שבת


מאת: משיחת הרבי מליובאוויטש. מעובד ע"י צ' לבנוני
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1025- כל המדורים ברצף
איפה אבדה לנו הברכה?
חדש על המדף
מצרים אז והיום
רב ותלמיד
דין אמת
מצווה טהורה
תשובה בשמחה
געגועים לימי הגלות
רבנות בדואר האלקטרוני
אין להקדים לתפילת הציבור

יהודי מצוּוה שלא לשוב למצרים כדי להשתקע בה. התורה מזהירה על כך בכמה מקומות, ואחד מהם הוא בפרשתנו: "ולא ישיב את העם מצרימה... וה' אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד".

מלשון הרמב"ם משמע שהאיסור הזה אינו מוגבל לזמן מסויים, אלא הוא תקף תמיד, גם הזמן הזה (ולכן מצאנו דיון גדול בשאלה איך הרמב"ם עצמו התגורר במצרים, ובכלל, כיצד חיו בה קהילות יהודיות רבות).

איסור שהותר

אולם בעניין האיסור להתחתן עם מצרי (עד הדור השלישי) הרמב"ם אומר שכיום התערבבו האומות ולכן אין האיסור חל עוד: "כשעלה סנחריב מלך אשור, בלבל כל האומות ועירבם זה בזה, והגלה אותם ממקומם, ואלו המצרים שבארץ מצרים עתה, אנשים אחרים הם".

אם המצרים של ימינו כבר אינם המצרים של ימי קדם, ולכן הותר להתחתן עם מצרי (שהתגייר) – מדוע אפוא לא התבטל גם האיסור לשוב למצרים; והלוא מצרים של היום כבר אינה מצרים המקורית?

קבוע לא מתבטל

השוני בין שני האיסורים נובע מהשוני בגדרים שלהם. נכון שרוב תושביה של מצרים כיום אינם התושבים המקוריים, שעליהם נאמר האיסור, אבל עדיין יש בה גם צאצאים של המצרים הקדמונים. המיעוט הזה מתבטל מפני הרוב כאשר הוא פורש ממנו, וזה המצב של מצרי שבא להתגייר – בעצם בואו להתגייר הוא יוצא ופורש מהרוב, ולכן האיסור מתבטל.

אולם כאשר מדובר על האיסור לחזור למצרים, כל עוד חיים במצרים צאצאים של המצרים הקדמונים, ואף שהם מיעוט בתוך כלל התושבים, הרי מכיוון שאין הם פורשים מהרוב, יש להם דין של 'קבוע', שאינו מתבטל, ולכן הם גורמים שעדיין יחול האיסור להתיישב במצרים, כדי שלא נלמד ממעשיהם הרעים של המצרים.

תוספת התעוררות

מכל האמור יש להפיק תוספת התעוררות בעבודת ה' בימינו: אמנם כל הכתוב בתורה הוא נצחי, אבל יש דברים שנצחיותם היא רק במובן הרוחני, ואילו במובן הגשמי כבר יש מציאות אחרת, ויש דברים שהם נצחיים גם במובנים הגשמיים, ואין בהם שינוי, דבר המשקף את התוקף הגדול יותר בנצחיותם.

אנו רואים שהתורה מחברת את העונש למצרים עם מעלתו המיוחדת של עם-ישראל. קודם מתן-התורה אמר הקב"ה: "אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים", ובהמשך לכך נאמר "ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים". כשאנו רואים אפוא שהאיסור לשוב למצרים חל כיום, מפני שעדיין חיים במצרים צאצאי אותם מצרים ששעבדו את אבותינו – הדבר מחזק את התביעה שכל יהודי יתחזק בקיום התורה והמצוות ולהתנהג כ'עם סגולה' וכ'ממלכת כוהנים', עד שהדבר יבוא לידי גילוי מלא בביאת משיח-צדקנו בקרוב ממש. 

(לקוטי שיחות כרך יט, עמ' 171)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)