חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:43 זריחה: 6:02 כ"ב באדר התשפ"א, 6/3/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יראת ה'
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1074 - כל המדורים ברצף
השקר אינו ראוי להבנה
יש חדש
המצווה נקראת על-שם גומרה
יראת ה'
בעבור מה להיאסר
ההספד הנועז
מורדות ועליות
המטאטא מתלכלך
התפילה שגברה על שלטון הדיכוי
תפילת תשלומין

גודל האימה

"ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי-אם ליראה את ה' אלוקיך" (דברים י,יב). הבעל-שם-טוב היה אומר: תמה אני עליך, גוף עלוב, שאין אתה מתפורר מאימת בוראך.

צריך יראה

כשיש יראת ה' – מה טוב, וכשאין יראה חס-ושלום, ודאי שצריך האדם להיות שרוי בפחד ובמורא, שכן כל ענייני העולם אינם שווים מאומה כנגד חוט השערה של יראת-שמים.

(רבי אהרן השני מקרלין)

יראת בושת

הציווי של יראת ה' אינו על יראת העונש, שכן על יראת העונש אין צורך לצוות. אלא הציווי הוא על יראה נעלית יותר והוא 'יראת בושת', שהאדם מפחד לעבור עבֵרה שכן הוא מתבייש מגדולת הבורא, בדוגמת אדם שמתבטל לפני אדם גדול.

(כתר שם טוב)

עדיפה יראת העונש

יראת העונש אינה עבודה תמה, שהרי האדם נזהר מחטא מתוך דאגה לעצמו. ובכל-זאת התורה מזהירה על העונש הצפוי לחוטא, כדי שיראת העונש תצילנו מהחטא. אמנם היראה הבאה מפנייה אישית אינה שלמה, אבל החטא גרוע ממנה.

(אור התורה)

יראה מהחטא עצמו

יראת חטא משמעותה שהאדם ירא לנפשו שלא להיפרד מהקב"ה על-ידי שום חטא ועוון, אפילו לא על-ידי איסור קל של דברי חכמים, כפי שנאמר (ישעיה נט,ב): "כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם".

(לקוטי תורה)

נותנים מיד

"הכול בידי שמים חוץ מיראת שמים" (ברכות לג,ד). "הכול בידי שמים" – כל הדברים שמבקשים עליהם, כשרוצים למעלה נותנים אותם, וכאשר לא רוצים למעלה אין נותנים אותם; "חוץ מיראת שמים" – כשמבקשים על יראת שמים, נותנים תמיד.

(הרבי המהר"ש מליובאוויטש)

נברשת בלי נורה

הרבי הריי"צ מליובאוויטש אמר: תורה בלי יראת שמים למה היא דומה, לנברשת חשמלית בלי נורות ולטלית קטן בלי ציצית...

יראה שגוברת על הפיתוי

מי שיש בידו יראת העונש בלבד, עלול חלילה להתפתות ליצר, שכן הנאת העבֵרה באה מיד, ואילו העונש בא לאחר זמן, וגם ביכולתו לעשות תשובה ולמנוע את העונש. אבל מי שמפחד מהחטא עצמו, מהפירוד מהקב"ה הנגרם על-ידו, מרגיש מיד את ההפסד מהעבֵרה, ואין הוא רוצה להיות נפרד מה' אפילו לרגע אחד.

(לקוטי שיחות)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)