''
| | |
: 19:48 : 5:46 " ", 13/7/20


( " - ("

: הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')