''
| | |
: 17:57 : 6:53 ' ", 24/10/20


( " - ("

: "לא יגרש אדם את אשתו" – בעבודת האדם
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')