''
| | |
: 19:50 : 5:42 " ", 7/7/20


( " - ("

: אכילה שממשיכה מלמעלה מהשתלשלות עד לגשמיות
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')