''
| | |
: 19:49 : 5:43 " ", 9/7/20


( " - ("

: סוף זמן קידוש לבנה / עלייה לקבר אחר שבע שנים
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')