''
| | |
: 18:34 : 6:31 ' ", 23/9/20


( " - ("

: עידוד מהידיעה שבעבודתו יכול להביא מיד את הגאולה
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')