''
| | |
: 17:10 : 6:38 " ", 27/1/21


( " - ("

: שייכותו של כל יהודי לתפילה הנעלית בזכות ה'נשיא'
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')