''
| | |
: 19:49 : 5:44 " ", 11/7/20


( " - ("

: הגאולה לא תתעכב אף לא רגע אחד מיותר
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')