''
| | |
: 19:32 : 6:01 " ", 5/8/20


( " - ("

מניין הביטחון שאנו כבר עומדים בסוף הדרך

      
    ('' 2002)   '' -  ('')