''
| | |
: 17:57 : 6:53 ' ", 24/10/20


( " - ("

מצד מציאותם האמיתית אין בני-ישראל שייכים למצרים

      
    ('' 2002)   '' -  ('')