''
| | |
: 19:06 : 6:19 " ", 8/4/20


( " - ("

מקול פשוט של שופר עד לעבודה בבגדי זהב

      
    ('' 2002)   '' -  ('')