''
| | |
: 16:54 : 5:55 ' ", 27/10/20


( " - ("

אין להסתפק ב"דרך אמצעית", צריכים גם "שטות דקדושה"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')