''
| | |
: 17:09 : 6:39 " ", 25/1/20


( " - ("

דיני השבוע שחל בו ט' באב כשהצום נדחה ליום ראשון

      
    ('' 2002)   '' -  ('')