''
| | |
: 18:01 : 6:50 " ", 21/10/19


( " - ("

בניין שמלכתחילה לא שייך אחריו חורבן

      
    ('' 2002)   '' -  ('')