''
| | |
: 16:38 : 6:35 " ", 14/12/19


( " - ("

על כל אחד להשתוקק ולהתייגע כדי לזכות להתגלות ד"וירא אליו ה"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')