''
| | |
: 19:34 : 5:59 " ", 4/8/20


( " - ("

על כל אחד להשתוקק ולהתייגע כדי לזכות להתגלות ד"וירא אליו ה"

      
    ('' 2002)   '' -  ('')