''
| | |
: 16:36 : 6:28 ' ", 5/12/19


( " - ("

ברכת החודש, נוסח "תיקנת", ברכת ברק ורעם

      
    ('' 2002)   '' -  ('')