''
| | |
: 18:37 : 6:30 ' ", 21/9/20


( " - ("

הגאולה נמצאת בתוך התפילה והבקשה עבורה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')