''
| | |
: 16:38 : 6:34 " ", 13/12/19


( " - ("

הגאולה נמצאת בתוך התפילה והבקשה עבורה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')