''
| | |
: 17:08 : 6:39 " ", 24/1/20


( " - ("

הגאולה נמצאת בתוך התפילה והבקשה עבורה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')