''
| | |
: 19:45 : 5:35 " ", 6/6/20


( " - ("

הגאולה נמצאת בתוך התפילה והבקשה עבורה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')