''
| | |
: 19:06 : 6:19 " ", 8/4/20


( " - ("

מתקיעת שופר באלול באים לחרדה דלעתיד לבוא

      
    ('' 2002)   '' -  ('')