''
| | |
: 18:34 : 6:31 ' ", 23/9/20


( " - ("

עידוד מהידיעה שבעבודתו יכול להביא מיד את הגאולה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')