''
| | |
: 17:09 : 6:38 " ", 26/1/20


( " - ("

עידוד מהידיעה שבעבודתו יכול להביא מיד את הגאולה

      
    ('' 2002)   '' -  ('')